Grad Opatija
Službene stranice

Obrazovanje

Programi javnih potreba u odgoju i obrazovanju obuhvaćaju tri glavna programa:

  1. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju
  2. Program javnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju
  3. Program javnih potreba u srednjem i ostalom obrazovanju

PROPISI:

 

Zadovoljavanje potreba građana Grada Opatije, odnosno društvena briga za odgoj, obrazovanje i skrb  djece i mladih je prioritetno područje svakoga Grada. Grad Opatija je osnivač dvaju temeljnih ustanova u odgojno – obrazovnom sustavu - Dječjeg vrtića Opatija i Osnovne škole Rikard Katalinić Jeretov. Iako Grad Opatija nije osnivač srednjoškolskih i visokoškolskih ustanova kao i drugih centara za edukaciju odraslih koji imaju sjedište na području Grada, sustavno se prati i sudjeluje u radu i tih ustanova.   

Cilj ovih programa je osigurati uvjete za kvalitetnu brigu za odgoj i obrazovanje djece i mladih što je preduvjet za  uspješan razvoj. Unaprjeđenjem ovih programa stvaramo preduvjete za kvalitetan život djece i njihovih obitelji, ulazak u društvo znanja kao i čuvanje temeljnih vrijednosti zajednice u kojoj žive.