Grad Opatija
Službene stranice

Predstavnici nacionalnih manjina u Opatiji

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Opatiji provedeni  5. svibnja 2019.

 

Vijeće srpske nacionalne manjine: Biljana Opačić

Predstavnica slovenske nacionalne manjineNikolaja Stock

Predstavnica talijanske nacionalne manjine: Sonja Kalafatović