Grad Opatija
Službene stranice

Proračun 2012.

GRADSKI VIJEĆNICI USVOJILI PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2012.

Vijećnici Gradskog vijeća Opatije na sjednici održanoj 8. prosinca 2011. usvojili su proračun Grada Opatije za 2012. godinu.
Proračun za 2012. iznosi 109.081.648 kuna.

U njegovu predstavljanju gradonačelnik Ivo Dujmić rekao je da su osnovne smjernice pri izradi proračuna bile zadržavanje svih postojećih prava i zadovoljenje javnih potreba. Nadalje, iznos komunalne naknade ostaje na razini 2011. kao i iznos spomeničke rente, Grad i dalje participira sa 4 kune u cijeni kubika vode za kućanstva, cijene vrtića neće se povećavati (premda ekonomska cijena raste), a ni stopa prireza se ne mijenja. Gradski prioriteti ostaju gradnja sportske dvorane, stanova POS-a, Doma umjetnosti te realizacija nove zgrade dječjeg vrtića na Punta Kolovi, kao i izgradnja mreže vodoopskrbe i odvodnje te centralnog pročišćavača. Kroz potporu koju će Grad pružati i naredne godine u sufinanciranju ključnih manifestacija u Opatiji sa TZ grada Opatije, nastavlja se aktivnost u jačanju Opatije kao destinacije, te sektora turizma, jedne od glavnih gospodarskih razvojnih grana Opatije.
Obrazlažući proračun za 2012. pročelnik Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Danijel Jerman pojasnio je kako je proračun za 2012. niži u odnosu na proračun za 2011. (prema posljednjim izmjenama) za 21 posto. Razlog smanjenju leži u činjenici da je u 2011.godini predviđena kupnja stanova u sklopu programa POS-a iz raspoloživih sredstava iz prethodnih godina. Kada se odbije iznos prenesenih sredstava iz prethodnih godina, odnosno kada se usporedi proračun na razini tekućih prihoda i primitaka, tada je proračun 2012. u odnosu na 2011. viši za 9,09%.

Stagniranje gospodarskih aktivnosti

Proračun Grada Opatije za 2012. godinu te projekcije za 2013-2014. godinu sastavljen je uzimajući u obzir pokazatelje o gospodarskim kretanjima u RH te koji upućuju na stagniranje gospodarskih aktivnosti kao i pad određenih prihoda koji utječu na Proračun Grada. Pored toga pri sastavljanju ovog Proračuna bilo je nužno osigurati sredstva za obveze koje dospijevaju u 2012. kao i idućim godinama temeljem zaključenih ugovora prvenstveno u dijelu izgradnje vodnih građevina,otplata kredita za vodoopskrbu Buzdonka i Ičići, nabavke opreme za Thalasotherapiju, sredstva za najam sportske dvorane, kao i za gradnju Doma umjetnosti i dječjeg vrtića.

Činjenica je, tumači Jerman, da se prema sadašnjim pokazateljima ne može očekivati rast fiskalnih prihoda u 2012., koji su u odnosu na ranije godine (2009. i 2010.) planirani znatno niže i na razini su plana za 2011. godinu. Rast fiskalnih prihoda planiran je u 2013. i 2014.godini. Pored toga Grad više ne može računati na značajnije prihode od kamata na oročena sredstva (približno 1.300.000 mil. kn) budući će se najveći dio do sada oročenih sredstava utrošiti na kupovinu stanova po programu POS-a kao i za gradnju vodnih građevina.

Do novih prihoda preko novih investicija

S druge strane planira se rast prihoda od prodaje imovine u odnosu na 2011.godinu kojima se osiguravaju sredstva za kapitalne investicije Grada. Ujedno bi prodaja trebala dovesti do novih investicija (prema namjeni određenoj prostornim planovima), a time i novih prihoda Grada to posebice što je realno očekivati da dio planiranih prodaja nekretnina koje su započele u 2011. godini bude realiziran tijekom 2012. godine.

Najveći se broj javnih potreba (predškolski odgoj, obrazovanje, kultura, sport , socijala i zdravstvo) kao i općih rashoda Grada može financirati isključivo iz nenamjenskih prihoda. Na osnovu navedenog nužno je bilo izdvajanja za pojedine javne potrebe uskladiti  s mogućnostima koje su određene očekivanim prihodima. Unatoč tome kod javnih potreba zadržani su i nadalje visoki standardi u predškolskom odgoju, osnovnoškolskom obrazovanju, te posebice kod socijalnih prava i zdravstvene zaštite, zaključio je pročelnik Jerman.

Dokumenti: