Grad Opatija
Službene stranice

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE PO RAZDJELIMA

OBRAZLOŽENJE - PRORAČUNSKI KORISNICI

PRORAČUN 2020. i PROJEKCIJE 2021.- 2022.

PRORAČUN 2020. I PROJEKCIJE 2021. - 2022.

PRORAČUN 2020.

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

 

VODIČ ZA GRAĐANE

 

I. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2020.

 

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2020.

OBRAZLOŽENJE AMANDMANA NA I. IZMJENU PRORAČUNA

I. IZMJENE PRORAČUNA

I. IZMJENE PRORAČUNA_1

IZMJENE ODLUKA O RASPOREDU REZULTATA POSLOVANJA 2019. I SUKCESIVNOM POKRIĆU MANJKA

I. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2020.-2022.

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 2020. I IZMJENE 2020.

 

II. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

 

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA I. - VI. 2020.

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA  I. - VI. 2020.

PRIMICI - IZDACI - I. - VI. 2020.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA I. - VI. 2020. - RAZDJELI

PRORAČUNSKI KORISNICI - OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA I. - VI. 2020.

 

II. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2020.

 

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2020.

II. IZMJENE PRORAČUNA

II. IZMJENE PRORAČUNA

IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2020.-2022.

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 

GRAD OPATIJA 2020.

GRAD OPATIJA - BILJEŠKE PRIHODI - RASHODI

GRAD OPATIJA - BILJEŠKE BILANCA

SUDSKI SPOROVI U TIJEKU

EVIDENCIJA JAMSTAVA

GRAD OPATIJA - REFERENTNA STRANICA

POTVRDA FINE 

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020.

KONSOLIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 

GRAD OPATIJA 2020. - KONSOLIDIRANO

GRAD OPATIJA - BILJEŠKE PRIHODI - RASHODI

GRAD OPATIJA - BILJEŠKE BILANCA

GRAD OPATIJA - REFERENTNA STRANICA

POTVRDA FINE

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2020.

 

IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020.

ANALITIKA PRIMICI - IZDACI 2020.

IZVRŠENJE PRORAČUNA 2020.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE - OBRAZLOŽENJE 2020.

PRORAČUNSKI KORISNICI OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA 2020.

RAZDJELI - OBRAZLOŽENJE 2020.

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2020.