Grad Opatija
Službene stranice

Socijalna skrb i zdravstvo

Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti

OPIS PROGRAMA

Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštita namijenjene su svim građanima Opatije kojima je u datom trenutku potrebna dodatna socijalna skrb, posebno djeci, mladima i starijim osobama.

Svrha ovog programa je osigurati građanima Opatije viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava država.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o socijalnoj skrbi ( NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Zakon o Hrvatskom crvenom križu ( NN 71/10, 136/20)

Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Grada Opatije. (Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti)

SOCIJALNO VIJEĆE

Socijalno vijeće Grada Opatije, kao savjetodavno tijelo imenuje gradonačelnik na mandat od četiri godine iz redova predstavnika socijalnih i zdravstvenih ustanova te članova humanitarnih organizacija i udruga koje djeluju na području Grada Opatije.

 

CILJEVI PROGRAMA 

Programom se pomaže stvaranje osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kako bi se osiguralo ostvarenje osnovnih (osiguranje pomoći kako bi korisnici mogli ostvariti osnovne životne potrebe, pomoć slabima, nemoćnima i invalidima kako bi kroz udruge riješili zajednički, jedinstveni cilj, viša razina zdravstvenih usluga za domicilno stanovništvo) i posebnih ciljeva (očuvanje zdravlja djece, skrb za djecu s teškoćama u razvoju, briga za bolesne sugrađane).