Grad Opatija
Službene stranice

Sport

Sportski savez Grada Opatije

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

OPIS PROGRAMA

Javnim potrebama u sportu potiče se amaterski sport i rekreacija te promiče sport kao zdrav i  poželjan način života. Ovim programom se djeci i mladima omogućuje jednostavan ulazak u sustav sporta te se osiguravaju osnovni preduvjeti za njihovo bavljenje sportom što je moguće duže.

Dodatno se stimuliraju i aktivnosti vrhunskih sportaša koji su, temeljem ostvarenih rezultata, svrstani u jednu od prve tri kategorije prema Kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora za kategorizaciju vrhunskih sportaša.

U Program javnih potreba u sportu spada i promidžba sporta kroz sportske manifestacije, čiji cilj je i turistička promidžba Opatije.

Sportske aktivnosti se u većem dijelu realiziraju u objektima na području Opatije, koji su u tu svrhu izgrađeni ili osposobljeni. Posebno treba istaknuti Sportsku dvoranu Marino Cvetković koja je svečano otvorena 21. srpnja 2013. godine. Proteže se na više od 11 tisuća kvadratnih metara i svojim je kvalitetnim prostornim mogućnostima značajno pridonijela poboljšanju uvjeta za rad, poglavito u dvoranskim sportovima.

Za sportsko-rekreacijske aktivnosti koriste se i dvorana Doma Liburnija u Voloskom, dvorana Osnovne škole „Rikard Katalinić Jeretov“, nogometno igralište, teniski tereni te morski akvatorij ispred Opatije. Sporazumom između Grada Rijeke i Grada Opatije Vaterpolo klubu Opatija 1981 omogućeno je održavanje treninga u bazenima centra Kantrida, a za potrebe škole plivanja osigurana su sredstva za korištenje bazena opatijskih hotela.

 

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o sportu NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20

Kriteriji za programiranje i dodjelu sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u sportu,  usvojila je Skupština Sportskog saveza Grada Opatije na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. godine.