Grad Opatija
Službene stranice

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

Datum: 27.7.2020.

Usvojen rebalans Proračuna za 2020.

Foto: Novi list

Gradski su vijećnici na 36. sjednici Gradskog vijeća održanoj prošloga petka u Centru Gervais u specifičnim protuepidemijskim uvjetima prihvatili Informaciju o provedbi Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom.

Naime, nakon što je uprava Komunalca d.o.o. izvijestila da ne mogu udovoljiti već usvojenoj odluci o dva tjedna odvoza otpada na području cijeloga grada zbog nedovoljne kapacitiranosti opremom i radnicima, privremeno je na snazi ponovno raspored odvoza kao i prošloga ljeta, odnosno pojačani odvozi na užem gradskom području. Vijećnici su nakon rasprave zaključili da Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša do 1. studenog 2020. treba izraditi novi Prijedlog Odluke o prikupljanju otpada.

Prihvaćen je Prijedlog I. izmjene proračuna za 2020. godinu s amandmanom predlagatelja, kao i svi prateći akti: Prijedlog izmjena Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem obračunu Proračuna za 2019. i sukcesivnom pokriću manjka u razdoblju od 2020. do 2022. godine te Prijedlog II. Izmjene programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. i Prijedlog II. Izmjene i dopune godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture.

Rebalansom je Proračun za 2020. od 183 milijuna 902 tisuće povećan za milijun 575 tisuća kuna te sada iznosi 185 milijuna 477 tisuća kuna. No, taj je rezultat tek matematički zbroj prijenosa viška prihoda od 14 milijuna i 654 tisuće, manjka prihoda od milijun i 229 tisuća, smanjenja prihoda od – 13 milijuna 753 tisuća, smanjenja prihoda od prodaja imovine od - 95 tisuća kuna  i povećanja prihoda od zaduženja od 2 milijuna kuna.

Odlukom o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opatije, amandmanom vijećnika kluba SDP-AM-HSU-UK unesena je nadopuna kojom je planom potrebno predvidjeti i lokaciju za kompostanu. Usvojen je i Prijedlog odluke o provedbi javnih natječaja iz područja prostornog planiranja.

Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2019. podnio je vatrogasni zapovjednik JVP Opatija Gordan Filinić. Pored redovnih planiranih aktivnosti, istaknut je povećan angažman i potreba za budućom pripravnošću za vrijeme trajanja pandemije Covid -19.

Prihvaćen je izmijenjeni program potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih kojim su izmijenjene neke stavke dosad važećeg programa: dobnom granicom su definirani mladi od 18 do 45 godina starosti koji barem 18 godina neprekidno prebivaju na području grada, izmijenjen je način obračuna potpore tako što se postotak građevinske površine za koju se ostvaruje potpora, u odnosu na cijelu površinu građevine, množi s ukupno obračunatim komunalnim doprinosom. Potpora se može ostvariti za izgradnju građevine čija brutto površina nije veća od 400 m2.

Preciznije je definirana i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu.

Vijećnici su prihvatili i Izmjene i dopune Statuta OŠ R. K Jeretov. Na sjednici Gradskog vijeća sudjelovala je i v.d. ravnateljica opatijske osnovne škole Milana Međimorec.

Nakon što je vijećnica Aleksandra Tramontana izabrana za ravnateljicu Dječjeg vrtića Opatija i svoj mandat stavila u mirovanje, mandat zamjenice vijećnice u opatijskom Gradskom vijeću počela je obavljati njena zamjenica s kandidacijske liste grupe birača Majda Vičić. Vijećnica Tramontana je ujedno razriješena s mjesta predsjednice Odbora za komunalno gospodarstvo, a na to je mjesto izabrana vijećnica Zorica Sergo.