Grad Opatija
Službene stranice

Anketiranje o dodatnom odvozu otpada u Opatiji traje do kraja mjeseca

Anketiranje o dodatnom odvozu otpada u Opatiji traje do kraja mjeseca

Datum: 15.10.2020.

Anketiranje građana o potrebi dodatnog odvoza otpada u Opatiji koje provodi Komunalac d.o.o. produženo je do kraja mjeseca listopada. U anketi možete sudjelovati putem web obrasca na stranicama Komunalca d.o.o., ali ispunjene upitnike možete i poslati poštom ili ih predati na blagajni Komunalca.

U tijeku je izrada Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane sa tom javnom uslugom Grada Opatije te poduzeće Komunalac d.o.o. provodi anketu o potrebi povećanja učestalosti prikupljanja otpada na dva puta tjedno u razdoblju od 01. travnja do 31. listopada kako bi usluga čim kvalitetnije podmirila potrebe korisnika.

Pozivamo građane Opatije, koji to još nisu učinili, da se odazovu anketiranju.