Grad Opatija
Službene stranice

Gradonačelnik usvojio Prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Opatije

Gradonačelnik usvojio Prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Opatije

Datum: 15.2.2021.

Na današnjem radnom sastanku gradonačelnika, njegovih zamjenika i pročelnika Upravnih odjela zaključena je rasprava o dostavljenom Nacrtu konačnog Prijedloga Prostornog plana uređenja Grada Opatije. Uočeno je nekoliko manjih nedostataka, koji su ispravljeni, te je od izrađivača, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zatraženo da u roku od 48 sati dostavi finalnu verziju. Iz Prijedloga prostornoga Plana izbačena je izgradnja kompostane za biorazgradivi otpad, odlagališta građevinskog materijala i azila za nezbrinute životinje na području koje pripada Mjesnom odboru Veprinac. Podsjetimo, građani s područja Veprinca su putem svoga Vijeća mjesnog odbora iskazali nezadovoljstvo tim namjenama prostora te je konačnim Prijedlogom Plana zajamčeno da se predlagani sadržaji ondje neće graditi.

Nacrt konačnog Prijedloga Prostornog plana uređenja Grada Opatije bit će poslan članovima Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Opatije i JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ na mišljenje, sukladno zakonskoj proceduri. Posljednja je instanca Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koje treba dati suglasnost na Prijedlog Plana, prije no što Plan bude poslan na sjednicu Gradskoga vijeća, gdje će gradski vijećnici odlučivati o njegovu usvajanju.