Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za vinogradare

Javni poziv za vinogradare

Datum: 26.4.2021.

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije objavio je Javni poziv za vinogradare zainteresirane za sadnju nasada-vinograda s međuvrsnim križancima vinove loze.

JAVNI POZIV