Grad Opatija
Službene stranice

JAVNI POZIV zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima

JAVNI POZIV zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima

Datum: 20.8.2018.

Na temelju članaka 28.a i 28.b Zakona o najmu stanova („Narodne novine“ 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, dalje u tekstu: Zakon) i članka 7. Prijelaznih i završnih odredbi Zakona o najmu stanova („Narodne novine“ 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18), gradonačelnik Grada Opatije objavljuje

JAVNI POZIV

zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima

 

  1. Pozivaju se zaštićeni najmoprimci, zaštićeni podstanari odnosno predmnijevani najmoprimci, koji primaju stalnu socijalnu pomoć prema odredbama posebnog propisa na podnošenje zahtjeva za plaćanje razlike između povećane zaštićene najamnine i zaštićene najamnine na dan 31.08.2018. godine, odnosno plaćanje razlike između povećane naknade i naknade na dan 31.08.2018. godine, za stan koji nije u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, a koji se nalazi na području Grada Opatije.

 

  1.  Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

  • dokaz o statusu zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, odnosno predmnijevanog najmoprimca ( ugovor o najmu stana, sudska presuda, druga dokumentacija);
  • rješenje kojim se utvrđuje pravo na stalnu socijalnu pomoć prema odredbama posebnog zakona;
  • izračun povećane zaštićene najamnine odnosno naknade koja se plaća od 01.09.2018. godine;
  • podatke o najmodavcu, odnosno vlasniku stana.

 

  1.  Zahtjevi se podnose poštom na adresu: Grad Opatija, Ured Grada, Maršala Tita 3, 51410 Opatija, sa naznakom „Zahtjev za podmirenje razlike zaštićene najamnine/naknade“ ili osobno na istu adresu najkasnije do 20. listopada 2018. godine.

Po posebnom pozivu, može se zatražiti i druga dokumentacija.

Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle izvan roka utvrđenog ovim Pozivom, neće se razmatrati.

  1. Ovaj poziv je objavljen dana 20.08.2018. godine na mrežnoj stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) i na oglasnoj ploči Grada Opatije. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Uredu Grada Opatije, Opatija, Maršala Tita 3, telefon: 680 126 i e-mail: davorka.filipovic@opatija.hr.

GRADONAČELNIK:

Ivo Dujmić, ing.

KLASA: 371-01/18-01/12

URBROJ: 2156/01-03/01-18-2

Opatija, 20. kolovoza 2018. godine