Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest o prijmu u službu

Obavijest o prijmu u službu

Datum: 2.3.2020.

Viša stručna suradnica za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol

 Obavještavamo da je u postupku prijma u službu na neodređeno vrijeme (Natječaj za prijam u službu od 24. prosinca 2019. g.), na radno mjesto viša stručna suradnica za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol primljena Neli Nežićdiplomirana ekonomistica iz Rijeke.