Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest o prijmu u službu

Obavijest o prijmu u službu

Datum: 8.1.2021.

Viši stručni suradnik za komunalno- pravne poslove
Viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda

Obavještavamo da je u postupku prijma u službu na neodređeno vrijeme (Natječaj za prijam u službu koji je objavljen 28. listopada 2020. g.), na radno mjesto viši stručni suradnik za komunalno- pravne poslove primljena Barbara Sušanj, magistra prava iz Viškova, te na radno mjesto viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda primljeni su Stela Mustač, magistra ekonomije iz Matulja i Goran Pekić, diplomirani pravnik iz Rijeke.