Grad Opatija
Službene stranice

OBJAVA IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2021. GODINU – PRIJE ISHOĐENJA POTVRDE NADLEŽNOG TIJELA PGŽ

OBJAVA IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2021. GODINU – PRIJE ISHOĐENJA POTVRDE NADLEŽNOG TIJELA PGŽ

Datum: 12.4.2021.

Pozivom na odredbu članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ RH broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14),  i Odluku gradonačelnika o povjeravanju donošenja odluke zamjenici gradonačelnika u predmetu utvrđivanja prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu (KLASA:021-01/19-01/20 od 05.11. 2020. godine), zamjenica gradonačelnika je dana 12. travnja 2021. godine, donijela Izmjenu i dopunu Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana).

Izmjena i dopuna Plana biti će dostavljena nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjem planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Posebno se napominje da se Izmjena i dopuna Plana objavljuje na mrežnim stranicama Grada prije ishođenja Potvrde i da nije stupila na snagu, informacije radi potencijalnim podnositeljima zahtjeva.

Nakon ishođenja Potvrde, Izmjena i dopuna Plana sa Potvrdom biti će objavljeni na mrežnim stranicama Grada, oglasnoj ploči Grada i u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Izmjena i dopuna Plana će stupiti na snagu tek osmi dan od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije te se od navedenog dana tek podnose zahtjevi za dodjelu koncesijskog odobrenja  s obzirom da je zakonska pretpostavka za pokretanje postupka po zahtjevu stranke za dodjelom koncesijskog odobrenja da je Plan stupio na snagu.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

 

Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu.