Grad Opatija
Službene stranice

Odluka Stožera civilne zaštite Grada Opatije

Odluka Stožera civilne zaštite Grada Opatije

Datum: 15.10.2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) i članka 44. Statuta Grada Opatije («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 25/09, 30/09 – ispravak, 07/13, 3/18, 5/18 – ispravak, 11/18 – pročišćeni tekst i 3/20), Stožer civilne zaštite Grada Opatije, donosi

                                                

ODLUKU

 

  1. Uvodi se nužna mjera obveznog svakodnevnog mjerenja temperature beskontaktnim toplomjerom svim zaposlenicima kod dolaska na posao, kao i svim strankama prije ulaska u zgrade gradske uprave, gradskih ustanova i trgovačkih društava Grada Opatije. Ukoliko se kod pojedine osobe utvrdi povišena temperatura (37.2 ˚C ili viša), istoj će biti zabranjen ulazak. Obvezna je i dezinfekcija ruku prije ulaska te ispunjavanje podataka u priležeću evidenciju.

 

  1. Svi zaposlenici Grada Opatije obvezni su koristiti masku za lice/medicinsku masku i to za svo vrijeme trajanja radnog vremena u uredima u kojima se ne može osigurati međusobna fizička distanca od najmanje 2 metra, te prilikom svakog izlaska iz ureda. Zaposlenici koje borave sami u uredu nisu obvezni kontinuirano koristiti masku za lice/medicinsku masku, osim kada izlaze iz ureda.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu od dana 16. listopada 2020. godine, i ostaje na snazi za svo vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, odnosno dok se ne ostvare uvjeti za rad Uprave Grada bez opasnosti od oboljenja zaposlenika i stranaka.

 

  1. Ravnatelji i direktori dužni su mjere prilagoditi zahtjevima svojih ustanova i trgovačkih društava uz obvezu ostvarivanja svrhe mjera, tj. prevenciju zaraze COVID-19 virusom.

 

                                                                                       Načelnica Stožera:

                                                                                       Zamjenica gradonačelnika

                                                                                       Vera Aničić ing.građ.