Grad Opatija
Službene stranice

Održan III. kolegij gradonačelnika

Održan III. kolegij gradonačelnika

Datum: 10.7.2017.

Na danas prije podne održanom trećem kolegiju gradonačelnika Ive Dujmića i njegovih zamjenika Vere Šantić i Emila Priskića s pročelnicima upravnih odjela gradske uprave Grada Opatije bilo je riječi o nacrtu prijedloga izmjena i dopuna gradskog proračuna 2017. i pripremi sadržaja za predstojeću sjednicu Gradskog vijeća Opatije, čije održavanje je planirano za 31. srpnja.

Prijedlog Izmjena Proračuna Grada Opatije za 2017. godinu sastavljen je prvenstveno zbog rasporeda rezultata poslovanja iz 2016. zatim prijenosa sredstava za projekte i aktivnosti koji su ugovoreni u 2016. potom osiguravanja sredstava za nove projekte i aktivnosti, i zbog  usklađenja prihoda i rashoda Proračuna sa dosadašnjim ostvarenjem u tekućoj proračunskoj godini te očekivanom projekcijom do kraja proračunske godine.

Ukratko, u nacrtu prijedloga predloženo je nominalno povećanje proračuna u visini od 26,3 milijuna kuna. Veći dio sredstava planiranih za prijenos, a riječ je o oko 18 milijuna kuna, odnosi na raspored rezultata poslovanja iz 2016. u najvećem dijelu namijenjenih za rashode proračuna ugovorene u 2016. a realiziranih u ovoj godini. Dio sredstava u svoti nominalnog povećanja odnosi se na tranšu kredita koju je Grad preuzeo za izgradnju Gervaisa.

Prijedlogom izmjena osiguravaju se sredstva za financiranje nabavke udžbenika djeci koja pohađaju osnovnu školu, za povećanje plaća djelatnika vrtića i knjižnice kroz povećanje koeficijenata i osnovice, kao i usklađenje drugih rashoda proračuna unutar pojedinih programa i aktivnosti u odnosu na ostvarenje u prvih 6.mjeseci i realnih potreba do kraja godine. U manjem dijelu predloženim se izmjenama planiraju sredstva za nove projekte i aktivnosti.

Osim analize gradskih financija te prijedloga rebalansa proračuna, bilo je riječi i o prijedlogu odluke koja će se naći na dnevnom redu i pred vijećnicima na prvoj radnoj sjednici nakon konstituiranja Gradskog vijeća u mandatu 2017. – 2021.  o produljenju roka do konca 2017. za korisnike, tj. građane za priključivanje njihovih objekata  na sustav sanitarne odvodnje.