Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 14.1.2020.

Viši stručni suradnik za upravljanje imovinom

  Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

       prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za upravljanje imovinom u Upravnom odjelu za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom (u vrijeme raspisivanja natječaja Uredu Grada), koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

  1. D.D., 1992., Rijeka
  2. T.I., 1993., Viškovo
  3. S.K., 1976., Matulji
  4. M.K., 1986., Viškovo
  5. L.M., 1982., Opatija
  6. Z.P., 1984., Ičići
  7. L.Z., 1968., Jurdani

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 7.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima upućuje

 

     P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu (1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme) koji je objavljen dana 24. prosinca 2019. g. u  "Narodnim novinama" broj 126/19, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u četvrtak- 23. siječnja 2020. u 9:00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz izvora objavljenih na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 24. prosinca 2019. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Intervju će biti sniman za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Tea Mladenić Visintin, dipl. iur., v.r.