Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 11.3.2020.

za radno mjesto domar - 17. ožujka 2020. u 11,00 sati

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto domar u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

1. R.B., 1965., Opatija

2. I.B., 1974., Poljane

3. D.G., 1972., Opatija

4. D.K., 1974., Opatija

5. D.M., 1963., Matulji

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 5.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima upućuje

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u radni odnos (1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme) koji je objavljen dana 19. veljače 2020. g. u  "Narodnim novinama" broj 18/20, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u utorak- 17. ožujka 2020. u 11.00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz izvora koji je objavljen na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 19. veljače 2020. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Intervju će biti sniman za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Ksenija Gunja, dipl. iur., v.r.