Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 16.3.2020.

Viši stručni suradnik za tehničke poslove - 23. ožujka 2020. u 10,30

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za tehničke poslove u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

  1. N.B.P., 1986., Lovran
  2. E.B., 1988., Skrad
  3. P.K., 1982., Opatija
  4. N.N., 1983., Viškovo
  5. T.R., 1994., Ičići
  6. S.Z., 1965., Matulji

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 6.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima upućuje

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu (1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme) koji je objavljen dana 19. veljače 2020. g. u  "Narodnim novinama" broj 18/20, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u ponedjeljak- 23. ožujka 2020. u 10:30 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz izvora koji su objavljeni na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 19. veljače 2020. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Intervju će biti sniman za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Vjekoslav Osojnak, mag. ing. aedif., v.r.