Grad Opatija
Službene stranice

Sara Sušanj predsjednica Savjeta mladih

Sara Sušanj predsjednica Savjeta mladih

Datum: 18.9.2019.

Izmjena na polovici mandata Savjeta mladih Grada Opatije

 

 Na jučerašnjoj redovitoj sjednici V. Savjeta mladih Grada Opatije usvojen je prijedlog (s pet glasova za i jednim suzdržanim) o imenovanju Sare Sušanj predsjednicom Savjeta mladih Grada Opatije.

Rezultat je to dogovora o predsjedavanju Savjetom mladih među članovima Savjeta.

- Ovo je samo jedan kontinuum rada, praktično se ništa konkretno ne mijenja jer se dobra suradnja nastavlja i dalje. U dosadašnjem radu Sara, ostali članovi i ja radili smo, a i nastavljamo konkretno i plodonosno raditi za boljitak mladih. A sada će se Sara malo više ispotpisivati, a lokomotiva Savjeta mladih nastavlja dalje, rekao je bivši predsjednik, sadašnji potpredsjednik Savjeta mladih Grada Opatije, a odnedavno i potpredsjednik Savjeta mladih Primorsko-goranske županije Kristian Tončić.

- Ponosna sam što smo uspjeli povezati ključne dionike lokalne zajednice i zagovarati potrebe mladih. S tom idejom nastavljamo i dalje. Iako je razina participacije mladih u donošenju odluka još uvijek niska, cilj nam je da Savjet mladih postane platforma za razmjenu ideja i mišljenja mladih, donositelja odluka, udruga koje rade s mladima i za mlade i ostalih građana koji su zainteresirani za jačanje standarda života mladih u Opatiji, a sve kako bi se stvorilo pozitivno okruženje za razvoj kvalitetnih politika za mlade, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj i europskoj razini, rekla je Sušanj i zahvalila dosadašnjem predsjedniku i ostalim članovima na uspješnoj suradnji.

Članovi Savjeta mladih su trenutno u fazi provedbe 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima – procesa konzultacija Europske unije s mladima u okviru kojeg mladi imaju prilike iznijeti svoja mišljenja i prijedloge te na taj način utjecati na europske politike za mlade koje ih se izravno tiču. Ove godine su u fokusu tri teme – kvalitetni poslovi, rad s mladima i mogućnosti za mlade u ruralnim područjima, a anketni upitnik moguće je ispuniti na poveznici https://eupita.eu/ukljuci-se/reci-nam-sto-mislis-ispuni-upitnik/ .

Podsjetimo, Savjet mladih Grada Opatije je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća čiji članovi volonterski potiču, zagovaraju i usmjeravaju uočene i iskazane potrebe mladih prema Gradu, a prema podacima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u odnosu na 2016. godinu, broj aktivnih savjeta mladih u 2017. godini manji je za 40 iako postoji zakonska obaveza osnivanja savjeta mladih kao  savjetodavnih tijela na općinskim, gradskim i županijskim razinama. Na razini Republike Hrvatske od ukupno 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tek 18% njih izvršilo je tu obvezu.