Grad Opatija
Službene stranice

Sudjelovanje Savjeta mladih u Erasmus+ programu

Sudjelovanje Savjeta mladih u Erasmus+ programu

Datum: 19.6.2019.

Studijski posjet Norveškoj na temu participacije mladih u odlučivanju

Predstavnica Savjeta mladih Grada Opatije, Sara Sušanj, sudjelovala je od 3. do 6. lipnja 2019. godine na studijskom posjetu o participaciji mladih i vijećima/savjetima mladih u Norveškoj (Kristiansand) gdje se razgovaralo o primjerima dobre prakse rada s mladima na lokalnim i regionalnim razinama. Sudjelovalo je 27 sudionika iz 12 država Europe.

Aktivnost transnacionalne suradnje, odnosno studijski posjet vijećima/savjetima mladih realiziran je kroz direktan rad s gostujućim predavanjima na programu u smještaju (gdje se predstavio mandalski savjet/vijeće mladih s njihovim gradonačelnikom i koordinatoricom), ali i na studijskim posjetima Samsen centru kulture i vijećnici Kristiansanda gdje su se predstavili savjet/vijeće mladih (s donositeljima odluka) Kristiansanda i Adger regije.

Zanimljivo je da Norveška nema zakon o vijećima/savjetima mladih, ali su gradovi, a posebice donositelji odluka, svjesni da su mladi društveni kapital koji doprinosi kvaliteti zajednice i da se ulažući u mlade, ulaže u budućnost.

Studijski posjet organiziran je i financiran iz Erasmus+ programa.