Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest o radovima - Opatija

Obavijest o radovima - Opatija

Datum: 9.10.2020.

Obavještavmo o radovima na izgradnji kabelske kanalizacije i zdenca u pojasu državne ceste DC 66 na lokaciji Nova cesta 204 koji će se odvijati od 9. 10. do 16. 10. 2020. godine.

Investitor je tvrtka Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o., a izvođač radova Elektron d.o.o.

Za vrijeme odvijanja radova promet će biti reguliran privremenom prometnom signalizacijom.