INFORMACIJA O KORIŠTENJU POSLOVNOG PROSTORA OPATIJSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO

Gradonacelnik Ivo Dujmic najavio je  rješavanje situacije u kojoj su se našle službe i djelatnici opatijske podružnice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Kako je ova služba smještena u gradskom poslovnom prostoru, tako se za korištenje placa mjesecna najamnina Gradu. Ona iznosi 600 kuna. Predstavnici ove ispostave obratili su se Gradu Opatiji i gradonacelniku sa zamolbom da ih se oslobodi placanja mjesecnog najma, uz objašnjenje da država, koja je do sada placala najamninu ovog poslovnog prostora –  odustaje od daljnjeg placanja, jer nema za to predvidenih sredstava. Samim time odustaje i od poslovnog prostora. S druge strane, gradonacelnik nema mogucnost, prema gradskoj nadležnoj odluci, oslobadati ikoga od placanja ugovorene zakupnine poslovnog prostora. Buduci je tome tako, gradonacelnik  je ponudio da ce mjesecnu najamninu poslovnog prostora Zavodu za mirovinsko sufinancirati  na teret proracunske rezerve, kako bi Zavod za mirovinsko mogao ostati na podrucju grada i dalje.  Osnovni je cilj ovog poteza celnika grada da gradani ukoliko su im  potrebne, a jesu, usluge Zavoda za mirovinsko osiguranje – ne moraju putovati u okolne gradove, nego da te usluge imaju na podrucju svoga grada, kao i do sada. Prije ovog zahtjeva opatijskog Zavoda za mirovinsko osiguranje, Gradu se sa slicnim zahtjevom javila i poslovnica Hrvatske pošte u Icicima, gdje se uspjelo pronaci kompromisno rješenje, no ocito je da sve više obaveza pada na teret jedinica lokalne samouprave.

Opatija