IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA – OBJAVLJENE PRAVOVALJANO PREDLOŽENE LISTE I ZBIRNA LISTA

Na temelju clanka 17. Odluke o izboru clanova Vijeca mjesnih odbora (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 23/02, 04/03, 6/09 i 11/15)  Izborno povjerenstvo za provodenje izbora za clanove vijeca mjesnih odbora Grada Opatije objavilo je danas pravovaljano predložene liste i zbirnu listu za clanove vijeca 14 mjesnih odbora na podrucju Grada Opatije za izbore koji ce se održati 28. lipnja 2015. Liste su objavljene na oglasnoj ploci Grada, a možete ih preuzeti i ovdje. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti politicka stranka, dvije ili više politickih stranaka koje su predložile kandidacijsku listu, kao i nositelj kandidacijske liste grupe biraca. Prigovori zbor nepravilnosti u postupku kandidiranja podnose se Izbornom povjerenstu u roku od 24 sata racunajuci od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, a Izborno povjerenstvo je dužno donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor.

Opatija