Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Prijedlog Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u obrtima registriranim za čuvanje djece

Javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u obrtima registriranim za čuvanje djece otvoreno je dana 1. kolovoza 2022.

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću bilo je otvoreno zaključno s danom 30. kolovoza 2022.

U razdoblju savjetovanja nije dostavljen ni jedan prijedlog i/li primjedba na Prijedlog Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u obrtima registriranim za čuvanje djece.

 

 

Opatija