Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije

Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije

Gradonacelnik Grada Opatije, temeljem clanka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09) dana 24. ožujka 2017. godine, objavljuje                                                           J A V N I    P O Z I V                          za davanje na privremeno korištenje javnih površina                                                na podrucju Grada Opatije        Izrada i prodaja slika na napravi tipa štafelaja – 8 lokacija na šetalištu Slatina                (1 lokacija = 2 m2 javne površine).      Izrada privremenih tetovaža putem naprave tipa štafelaja – 2 lokacije na          šetalištu Slatina (1 lokacija = 2 m2 javne površine).      Prodaja kokica pokretnim tipskim kolicima – 2 lokacije na šetalištu Slatina          (1 pokretna kolica = 2 m2 javne površine).      Prodaja palacinki, wafla i muffina pokretnom napravom – 1 lokacija na šetalištu          Slatina (1 pokretna naprava = 2 m2 javne površine).     Javne površine daju se na privremeno korištenje do 31. listopada 2017. godine. Za korištenje javnih površina placa se porez na svaki cetvorni metar prostora koji se koristi, a obracunava se u dnevnom iznosu: «za slikare i slikare portretiste (lokacija I. i II.)» 8,00 kuna, «za sve druge namjene (lokacija III. i IV.)» 20,00 kuna. Uvjete javnog poziva, popis dokumentacije potrebne kao prilog ponudi te Idejno rješenje sa utvrdenim lokacijama i namjenama ponudaci mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 09 do 14 sati. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva.                                                                                              GRADONACELNIK                                                                                            Ivo Dujmic, ing.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija