Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja u poljoprivredi 2023.

Ministarstvo poljoprivrede je temeljem članka 37. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (NN br. 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21) izdalo pozitivno mišljenje o usklađenosti Programa potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2022. godinu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinac 2013.) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51 1, 22. veljače 2019.)

Gradsko vijeće Grada Opatije je, na sjednici 11. svibnja 2023. godine donijelo Program potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2023. godinu.

Gradonačelnik Grada Opatije na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2023. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/23) objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2023. godinu.

 

Priloženi dokumenti

Opatija