Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima

  Obavještavamo gradane da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost objavio 26. 6. 2019. godine Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kucama.  Predmet sufinanciranja su sustavi koji koriste obnovljive izvore energije (OIE) za grijanje (i hladenje) prostora ili prostora i potrošne vode: s kotlom na drvnu sjecku/pelete ili s pirolitickim kotlom na drva s dizalicom topline sa suncanim toplinskim pretvaracima Za podrucje Grada Opatije postotak sufinanciranja je 40% a detaljne informacije i uvjete za prijavu na natjecaj možete dobiti na poveznici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost (javni poziv, prijavni obrazac, vodic za prijavu):  PRIJAVA  Ili telefonski na: 01/5391-848, 01/5391-957, 01/6448-446 ili putem e-pošte: [email protected]  

Opatija