Javni poziv ŽUC-a

 Županijska uprava za ceste PGŽ objavila je Javni poziv kojim se obavještavaju nositelji stvarnih prava na nekretninama koje granice sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta  ŽC 5048: Veprinac (Ž5047)- Icici (D66) u k.o. Veprinac, o zapocinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu. Evidentiranje ce se izvršiti sukladno Zakonu o cestama temeljem kojeg se javne ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u opcoj uporabi u vlasništvu RH – s pravom upravljanja ŽUC-a PGŽ. Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste izradit ce tvrtka GEO-STIL d.o.o., Matulji. Obilježavanje granice zemljišta na kojem je izradena predmetna cesta zapocelo je 22. svibnja 2019. godine. Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 5. ožujka 2020. godine u vremenu od 10,00 do 12,00 sati u prostoru Etno zbirke Veprinac, Stari grad 5, Veprinac, 51414 Icici.  

Opatija