Javni poziv – Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2021.

Grad Opatija je osigurao dodatnih 1.000.000,00 kuna za Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2021, izmjene kojeg su gradski vijećnici prihvatili na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća 28. rujna 2021.

Od 11. 10.2021. Grad Opatija ponovno zaprima zahtjeve za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2021. godini.

Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici i to preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije na adresu: GRAD OPATIJA, M. Tita 3, 51410 Opatija.

Na omotnici mora biti naznačeno:

 

GRAD OPATIJA, M. Tita 3, 51410 OPATIJA

oznaka  “NE OTVARAJ – ZAHTJEV ZA DODJELU POTICAJA 2021“

naziv i adresa podnositelja Zahtjeva

 

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: do 31. 12. 2021. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava za ovu namjenu u Proračunu Grada Opatije za 2021. godinu.

 

Izmjene Programa su motivirane potrebama za izjednačenjem s nacionalnim mjerama poticaja HZZ-a i dodatnom zaštitom javnih sredstava i naplate tražbina u slučaju kršenja odredbi Programa. Korisnici poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnost obrta, OPG-a i SOPG-a te slobodnih zanimanja obvezni su obavljati djelatnost minimalno 24 mjeseca i ostvariti promet od minimalno 50 % vrijednosti dodijeljene potpore. Korisnici poticaja za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova te korisnici poticaja za školovanje nosioca obrta i slobodnih zanimanja i njihovih članova uže obitelji također se obvezni obavljati djelatnost minimalno 24 mjeseca umjesto dosadašnjih 12 mjeseci. Ukida se mogućnost dodjele poticaja za obavljanje sezonske djelatnosti obzirom da je svrha i namjera Programa trajno zapošljavanje.

Priloženi dokumenti

Javni poziv

Opatija