Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada opatije i Nacrtu prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Grada Opatije

Grad Opatija otvara  savjetovanje o Nacrtu prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije i Nacrtu prijedloga Poslovnicke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Grada Opatije. Ovim izmjenama i dopunama Statut Grada Opatije i Poslovnika Gradskog vijeca Grada Opatije uskladuju se sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 123/17).   Javno savjetovanje traje od 15. sijecnja 2018. do 22. sijecnja 2018., a primjedbe i prijedlozi se mogu poslati do na navedenog roka na [email protected] Izvješce sa održanog javnog savjetovanja

Opatija