Kreću nove mjere poticanja zapošljavanja, poduzetništva te razvoja zaleđa

Nakon usvojenih jakih pronatalitetnih mjera koje su Grad Opatiju prema portalu gradonacelnik. hr svrstali medu 10 gradova u Hrvatskoj koji su obilježili 2017. godinu, krece se sa novim mjerama koje ce potaknuti zapošljavanje i razvoj zaleda. Uz postojece mjere poticaja zapošljavanja i poduzetništva koje se provode od 2011. godine krece se s novim mjerama za oživljavanje i revitalizaciju zaleda grada koje ce potaknuti gradane na otvaranje vlastitih djelatnosti i pokretanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG). Povecavaju se visine poticaja za zapošljavanje: 1.      za svaku novozaposlenu osobu (sa navršenih 30. godina) – jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna (do sada 5.000,00 kn) i – 12 mjesecnih poticaja u visini od 20% bruto place, a najviše do 2.500,00 kuna (do sada 1.500,00 kn) mjesecno,             2.  za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina           – jednokratni poticaj u iznosu od 11.000,00 kuna (do sada 6.000,00 kn) i – 12 mjesecnih poticaja u visini od 25% bruto place, a najviše do 3.000,00 kuna mjesecno (do sada 1.800,00 kn),              3. za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom: – jednokratni poticaj u iznosu od 15.000,00 kuna (do sada 10.000,00 kn) i – 12 mjesecnih poticaja u visini do 30% bruto place, a najviše do 4.000,00 kuna mjesecno (do sada 2.500,00 kn)   Povecavaju se visine poticaj za pocetak obavljanja registrirane djelatnosti: 1.      za otvaranje obrta i slobodnih zanimanja – jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna (do sada 5.000 kn) – 12 mjesecnih poticaja u iznosu od 2.000,00 kuna (do sada 1.000 kn)               2. za otvaranje OPG-a (obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva), a novina je da korisnik poticaja može istovremeno biti u radnom odnosu kod drugog poslodavca kao i u mirovini –  jednokratni poticaj u iznosu od 6.000,00 kuna (do sada 3.000 kn) – 12 mjesecnih poticaja u iznosu od 1.000,00 kuna ako je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak (do sada 500 kn)   Poticanje obavljanja djelatnosti u zaledu za mikro i male poduzetnike   Poticaje za obavljanje djelatnosti u zaledu mogu koristiti poduzetnici koji obavljaju djelatnosti trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima na podrucju naselja Veprinac, Vela i Mala Ucka, Poljane, Opric, i Dobrec ili koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na podrucju naselja Veprinac, Vela i Mala Ucka, Poljane, Pobri, Ika, Opric  i Dobrec u sklopu društvenih domova ili sportskih objekata kojima upravljaju sportski klubovi (bocarije). Poticaji za obavljanje djelatnosti sastoje se od –  12 mjesecnih poticaja za subvenciju troškova korištenja prostora (zakupnine i komunalne naknade) u visini stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 1,000,00 kuna mjesecno.   Ocekujemo da ce gradani i poduzetni prepoznati ove mjere te se odluciti za zapošljavanje nezaposlenih osoba, odnosno investirati u proširenje djelatnosti.  

Opatija