Lista kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih

Lista kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih

30. listopada 2017. godine raspisan je i objavljen Javni poziv za isticanje kandidatura za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih Grada Opatije, savjetodavnog tijela Gradskog vijeca koje okuplja mlade osobe od navršenih 15 do 30 godina života. U nastavku donosimo Izvješce o pristiglim prijavama, kao i listu važecih kandidatura za clanove Savjeta mladih:   Predlagatelj Ime Prezime Datum rodenja 1 Kulturno društvo Leprinac Ivona Bugnar 30.01.1996.     Romina Tufekcic 04.08.1993. 2 Socijaldemokratska partija Hrvatske Raisa Gojak 20.05.1990.     Juraj Divjakinja 06.11.1992. 3 Akcija mladih Maša Kik 25.09.1989.     Kristina Afric 02.02.1993. 4 Primorsko goranski savez Iva Negro 29.02.1992.     Josip Negro 28.03.1996. 5 Primorsko goranski savez Sara Sušanj 06.08.1995.     Sanjin Sušanj 16.05.1991. 6 Vijece ucenika Gimnazije Eugena Kumicica Opatija Kristian Toncic 15.06.1999.     Lovro Kostelic 25.07.1999. 7 Akcija mladih Dino Žigulic 08.11.1998.     Dominik Zahirovic 27.08.1998.  

Opatija