Milana Međimorec v.d. ravnatelja OŠ "R. K. Jeretov"

Na današnjoj sjednici Povjerenstva Osnovne škole “Rikard Katalinic Jeretov” Opatija imenovana je vršiteljica dužnosti ravnatelja, Milana Medimorec, dugogodišnja zaposlenica škole na mjestu profesorice hrvatskog jezika. Vršiteljica dužnosti je imenovana buduci da sadašnjem ravnatelju Frediju Glavanu mandat istice dana 20.07.2020. godine te obzirom da još nije formiran novi Školski odbor koji bi do kraja mandata sadašnjeg ravnatelja putem javnog natjecaja odabrao novog ravnatelja/icu. Vršiteljica dužnosti ravnatelja dužnost ce obavljati do provodenja javnog natjecaja i izbora ravnatelja/ice, a najdulje na vemensko razdoblje od jedne godine. Imenovanje v.d. ravnatelja ne prejudicira izbor ravnatelja/ice. Školski odbor, koji bi se trebao uskoro konstituirati, bit ce zadužen što ranije raspisati natjecaj za izbor ravnatelja/ice za novo mandatno razdoblje te odabrati najboljeg kandidata u demokratskom i zakonom propisanom postupku.

Opatija