MO Belveder

MO Belveder (arhiva)

Zapisnik 21. sjednice VMO Belveder

G R A D   O P A T I J A MJESNI ODBOR BELVEDER                                                                       Z A P I S N I K  

više »

Zapisnik 19. sjednice VMO Belveder

G R A D   O P A T I J A MJESNI ODBOR BELVEDER                                                                     Z A P I S N I K S 19.

više »
Sve vijesti su učitane...

MO Belveder

Adresa: Opatija, Maršala Tita 60
Kontakt telefon: 099 239 1498
Predsjednik: Zdenko Sušanj

Članovi:

Mile Maruna
Hari Priskić
Bruno Starčić
David Kurti
Lara Denona
Sanja Mišović-Kalanj

Opatija