MO Opatija – Centar I

Sve vijesti su učitane...

MO Opatija – Centar I

Adresa: Opatija, Viktora Cara Emina 3
Kontakt telefon: 097 627 0380
Predsjednik: Ante Štampalija

Članovi:

Rino Ravnić
Radovan Gregorović
Branko Ralić
Aleksandar Alobić
Edvin Miljević
Cvijeta Juranović

Opatija