Mobilna aplikacija "Opatija"

Mobilna aplikacija "Opatija"

Aplikacijom Grad želi uspostaviti partnerski odnos sa svojim gradanima, olakšati komunikaciju s gradskom upravom, a sve u svrhu bržeg i jednostavnijeg rješavanja komunalnih problema. Rupa na cesti, neispravna javna rasvjeta, razbijena klupica samo su neki od primjera koje gradani mogu na brz i jednostavan nacin dojaviti gradskim službama i osigurati njihovo brže i ucinkovitije rješavanje.   Aplikacija omogucuje da gradani budu upoznati sa svim informacijama u Gradu Opatiji. Od Novosti kojima Grad raspolaže i objavljuje i to u trenutku kada ona postane dostupna na web stranici, do Dogadanja na podrucju grada te Iskljucenja (elektricne energije). Na takav nacin pruža se gradanima još transparentniji odnos prema Gradu što je posebice važno kod radnji gdje je važan rok u kojem gradanin može ostvariti svoje pravo ili ispuniti obvezu. Aplikacija sadrži i kategoriju Obavijesti o radovima kako bi gradani u svakom trenutku mogli provjeriti eventualna ogranicenja u prometu na podrucju našeg Grada. Uz navedeno, omogucen je i pregled Lista Opatija na mobilnim uredajima, gdje mobiteli postaju još jedan kanal distribucije gradskog lista. Modul Parking prikazuje trenutno stanje zauzetosti parkirališta (na mjestima gdje je to moguce), uz prikaz svih parkirališta (garaže, parkirališta pod rampom, otvorena parkirališta) na podrucju Grada Opatije, ali i pregleda svih zona na karti s prikazom cijene i vremenom naplate pojedinog parkirališta. Aplikacija podržava automatsko lociranje mjesta na kojem se korisnik nalazi. Servisne informacije poput Kontakt centra sadrže popis svih važnih institucija na podrucju grada s kontaktima, pa se poziv može ostvariti birajuci broj direktno iz aplikacije ili pak poslati mail te vidjeti i tocna lokacija na karti.   Aplikacija je besplatna za gradane i dostupna na Google Play-u i App Store, dok se web preglednik može posjetiti na stranicama Opatija.city    

Opatija