Na gradonačelnikovom kolegiju o izvršenju proračuna za 2014. godinu

Prije podne u ponedjeljak održan je kolegij gradonacelnika Opatije i njegovih zamjenika sa procelnicima odjela gradske uprave na kojem se, medu ostalim tockama, raspravljalo o godišnjem Izvješcu izvršenja gradskog proracuna za 2014. godine, koje ce se kao tocka dnevnog reda naci na sjednici Gradskog vijeca Opatije. Proracun Grada Opatije za 2014. iznosio je 132.828.822 kune. Zakljucak je da izvršenje proracuna Grada Opatije za 2014. pokazuje da je Grad  i u 2014. poslovao pozitivno te da je proracun bio stabilan i likvidan, a vodilo se racuna i o namjenskom i odgovornom  raspolaganju rashodovnom stranom. Proracunski prihodi i rashodi izvršeni su prema planiranoj dinamici, te je u konacnici ostvarena pozitivna razlika u visini od 3,06 milijuna kuna.   Kada se razmatrao visok indeks ostvarenja prihoda, istaknuto je da je na njegovu realizaciju utjecala cinjenica što su gotovo u cijelosti ostvareni planirani prihodi poslovanja, što je u uvjetima gospodarske situacije u zemlji izuzetno zadovoljavajuci podatak, ocijenjeno je u tijekom rasprave na kolegiju gradonacelnika. U odnosu na ostvarenje prihoda i primitaka u 2013. godini, rezultati su  u 2014. godini viši.       

Opatija