nastavak 26. sjednice GRADSKOG VIJEĆA – 15. studeni 2016.

nastavak 26. sjednice GRADSKOG VIJEĆA – 15. studeni 2016.

Na temelju clanka 70. Poslovnika Gradskog vijeca Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M               nastavak 26. sjednice  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   15. studenog (utorak) 2016. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.                  Sjednica se nastavlja sa sljedecim tockama   D  N  E  V  N O G    R  E D A :   11. Prijedlog Odluke o osnivanju FLAG-a – Lokalna akcijska grupa u ribarstvu 12.1. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za proracun i financije 12.2. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanja            prijedlog rješenja 13. Prijedlog zakljucka o imenovanju suca porotnika za mladež Opcinskog suda u Rijeci 14. Informacija o utrošku proracunske rezerve za srpanj i kolovoz 2016.     NAPOMENA: Gradonacelnik je kao ovlašteni predlagatelj povukao tocku 11. Izvješce o radu Ustanove Festival Opatija za 2013., 2014. i 2015. s dnevnog reda, te tocke 12., 13., 14. i 15., dnevnog reda postaju tocke 11., 12., 13. i 14. Povlacenje 11. tocke s dnevnog reda 26. sjednice Gradskog vijeca               Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. skraceni zapisnik ZAPISNIK

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija