Nastavak radova na Domu Veprinac početkom prosinca

Grad Opatija je zapoceo proceduru javne nabave za završne radove na rekonstrukciji zgrade Doma u Veprincu.  Po završetku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, objavljenog na Elektronickom oglasniku javne nabave RH, bit ce pokrenut otvoreni postupak javne nabave za odabir izvodaca radova. Ukupna vrijednost radova s PDV-om je 1.450.000,00 kuna. Radovi obuhvacaju potpuno unutarnje uredenje prostora, novu stolariju i fasadu na Domu Veprinac. Planirani pocetak radova je pocetkom prosinca ove godine, a završetak do kraja travnja 2021. 

Opatija