O REKONSTRUKCIJI HOTELA KVARNER

O REKONSTRUKCIJI HOTELA KVARNER

Javne polemike oko aktualne nadogradnje hotela Kvarner jednakim intenzitetom i dalje pune medijski i društveni prostor. Gradonacelnik Ivo Dujmic na posljednjoj sjednici Gradskog vijeca Grada Opatije, koja se održala 25. ožujka, predocio je iscrpan pregled kronologije iz koje je i faktografski jasno vidljivo kako je tekla prica koja je prethodila aktualnom rezultatu – nadogradnji hotela Kvarner. Sve što je tada prezentirao potkrijepivši podacima, potvrdeno je i u dopisu koji je upucen iz Upravnog odjela  za prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ kojeg  potpisuje procelnica doc.dr.sc. Koraljka Vahtar Jurkovic. Medu ostalim u zakljucku navodi slijedece: „Zakljucno valja još jednom ponoviti da je Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša donio zakonito rješenje za gradenje kojim se dozvoljava rekonstrukcija hotela Kvarner i to sukladno odredbama važeceg Urbanistickog plana uredenja naselja Opatija iz 2009. kojim je predvidena mogucnost izvodenja takvog zahvata te na temelju posebnih konzervatorskih uvjeta, a sve nakon što što je u pravilno i zakonito provedenom upravnom postupku utvrdeno da su ispunjeni i svi ostali propisani uvjeti.“  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija