Obavijest o radovima – Maršala Tita kod k.br. 15

Obavještavamo da će se 2. veljače 2023. odvijati interventni radovi na sanaciji poklopca uz rub stubišta iznad plaže Lipovica (Maršala Tita kod k.br. 15).

Okno se ne nalazi na samom stubištu te radovi neće smetati za prolaz pješaka.

Izvođač radova je Vrečko d.o.o.

Opatija