Obilazak gradilišta objekata KTC-a i gata u opatijskoj luci

Obilazak gradilišta objekata KTC-a i gata u opatijskoj luci

Gradonacelnik Ivo Dujmic danas je obišao lokacije dva gradilišta na kojima se realiziraju kapitalni investicijski projekti na podrucju Opatije. U luci se gradi gat za privez manjih turistickih plovila, i radovi se odvijaju planiranim tempom. Iza hotela Imperial gradi se objekt Kulturno turistickog centra, a prostor gradilišta u ovom trenutku doista izgleda impresivno, i ovdje se radovi odvijaju prema planu.

Opatija