Obnašatelj dužnosti župana Vidoje Vujić i gradonačelnik Ivo Dujmić sa suradnicima održali radni sastanak o opatijskim projektima

Tema su bili projekti cija je izvedba u tijeku u Opatiji, ali i problemi koji se javljaju pri realizaciji – od administrativnih do legislativnih, a koji se moraju riješiti efikasno kako se ne bi kocio razvoj turizma Opatije i Primorsko-goranske županije.  U tome je nužna pomoc Vlade RH, Sabora RH ali i svih drugih nadležnih institucija. Nužno ukljucivanje Vlade i Sabora RH oko LRH Gradonacelnik Ivo Dujmic osvrnuo se na aktualnu situaciju u vezi sudskih sporova oko dionica LRH d.d. Kazao je da je 2007. godine tadašnja Vlada dovela u zabludu vodstvo Grada Opatije, sklapanjem ugovora koji je katastrofalan po Grad. O ovom stavu obaviještena je i bivša i sadašnja Vlada, Grad je poduzeo niz radnji prema Upravnom sudu, podnio je prijavu DORH-u i Uskoku zbog sumnje u pocinjenje kaznenog djela. Dujmic smatra kako je vrijeme da se i ova problematika nade na dnevnom redu sjednica Sabora. Opatijski gradonacelnik izvijestio je obnašatelja dužnosti župana Vujica i o prijedlozima izmjena zakona o šumama, te zakona o povratu nacionalizirane imovine koje priprema Udruga gradova, argumentiravši da je nužno ovim intervencijama ukloniti odredene nelogicnosti iz zakona koje, medutim, sada opterecuju jedinice lokalne samouprave. Ukazao je i na nužnost nastavka provedbe katastarske izmjere, koja je trenutno u Opatiji zastala zbog odredbe Ministarstva pravosuda o stopiranju novog zapošljavanja. U pripremu je uloženo 10 milijuna kuna, izmjera je u Opatiji zapocela, a Grad je osigurao prostor i opremu. Bez sredivanja zemljišnih knjiga ne može se ocekivati privlacenje investitora i novih radnih mjesta. Spomenuo izvlaštenje s pomorskog dobra koje provodi DORH, financiranje turisticke ambulante, te potrebu zajednickog financiranja saniranja zgrade Doma zdravlja, te istaknuo podršku Primorsko-goranskoj županiji u gradnji Doma za starije osobe u Voloskom, pozdravivši ovu inicijativu. Izgradnja sportske dvorane u Opatiji napreduje planiranim tempom, a kada bude gotova, trebat ce prilagoditi izvodenje nastave tjelesnog odgoja u njoj, u cemu je dobio podršku obnašatelja dužnosti župana Vujica. Vujic: Opatija trenutno najvece gradilište u županiji Obnašatelj dužnosti župana Vujic je naglasio da podržava stav Dujmica oko problematike vezane uz LRH. Istaknuo je da je Opatija trenutno najvece gradilište u PGŽ, te da je prošlo vrijeme kada se pomorskim dobrom loše upravljalo, što je omogucavalo i bogacenje na crno. Pomorsko dobro mora se koncesionirati. Rekao je da ne vidi zapreka da se Dom za starije pocne graditi, kada postoji podrška i Opatije, biskupije te ostalih institucija. Naglasio je i da prostorni planovi ne smiju biti kocnica razvoja, te da zrak, voda, kanalizacije, ceste ne poznaju granicu i oko ovih projekata u realizaciji mora postojati suradnja, što se odnosi konkretno na gradnju ceste koja povezuje Opatiju i Matulje. Vujic je primijetio i kako je administracija neucinkovita, o cemu svjedoci broj neriješenih predmeta, ali pritom župan naglašava da su nužne promjene, te da se mora inzistirati na profesionalizmu kod zaposlenika.  

Opatija