Pravo na financiranje javnog prijevoza dobrovoljnim darivateljima krvi

 

Opis usluge
Pravo na financiranje javnog prijevoza dobrovoljnim darivateljima krvi

Pravo na financiranje javnog prijevoza dobrovoljnim darivateljima krvi (od mjesta stanovanja do Rijeke) ostvaruje korisnik ukoliko zadovolji sljedeće uvjete:

– muškarci, ukoliko su krv darivali 50 puta i više i

– žene, koje su krv darivale 40 puta i više.

Zakonska obavezaOdluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti (SN PGŽ broj 8/14, 37/15, 21/17, 11/18, 21/18)
Pristojba/
Procijenjeno vrijeme za obradu zahtjevado 30 dana
Način predavanja zahtjeva– Osobnom predajom u pisarnici Grada Opatije (svaki radni dan od 9 do 14 h)
– Putem pošte na adresu: Grad Opatija, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Maršala Tita 3, 51410 Opatija
– e-mailom na adresu: [email protected]
ObrazacFinanciranje javnog prijevoza za dobrovoljne darivatelje krvi
Potrebni dokumentiPotvrda Hrvatskog Crvenog križa o broju darivanja krvi
Odgovorne službeUpravni odjel za financije i društvene djelatnosti
AdresaMaršala Tita 3, 51410 Opatija
Osobe za kontaktAndrea Arbanasić
tel. 051/680-145
e-mail: [email protected]
Vrijeme primanja stranakaSvaki radni dan od 8 do 16h
Opatija