Očitovanje gradonačelnika Opatije Ive Dujmića na prijedlog Zakona o dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Zakon omogucava da se riješe zaostale obveze iz pretvorbe, bivša opcina je 1992. unijela nekretnine u kapital LRH, a nije za to dobila dionice sve do 2007. iako je Državna revizija još 2004. utvrdila da su dionice trebala biti izdane u korist bivše opcine Opatija, a sada Grada Opatije i susjednih opcina. Odmah  po stupanju na snagu Zakona podnijet cu u ime Grada  prijedlog HANFA-i da svoje rješenje o davanju obvezujuce ponude oglasi ništavim po službenoj dužnosti. Po dobivanju novog rješenja HANFA-e isto cemo dostaviti Visokom upravnom sudu , Visokom Trgovackom sudu i Trgovackom sudu te zatražiti donošenje odgovarajuci odluka. Ovo je snažan poticaj daljnjeg razvoja Opatije. O retroaktivnosti neka raspravljaju teoreticari, a koliko je meni poznato Ustav RH dopušta povratno djelovanje iz posebno opravdanih razloga, a u našem slucaju se radi upravo o tim razlozima. Ponavljam, ono što smo trebali dobiti 1992. dobili smo tek 2007., ne sa samo 5 godina zakašnjenja, vec sa 15 godina zakašnjenja. Gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic Dokumenti: Prijedlog Zakona

Opatija