Odlazak Barufa na Preluk je dogovor organizatora i hotelijera

Prozivanje Grada Opatije da je potjerao Barufe iz Opatije je neutemeljeno, jer Grad Opatija nije sudjelovao u pregovorima organizatora Barufa i predstavnika  hotelijera i iznajmljivaca o preseljenju festivala na Preluk. Nakon ucestalih pritužbi gostiju na buku za vrijeme održavanja Barufa, a posebno kongresnih turista koji u to vrijeme u Opatiji borave u velikom broju, i sam organizator se složio da je Preluk bolja opcija. U dogovoru o preseljenju Barufa na Turistickom vijecu Grad nije sudjelovao, a nije bilo ni govora o radnom vremenu, tj. trajanju festivala. Gradonacelnik Ivo Dujmic istice da, što se Grada tice, Barufe su dio Opatije, Ljetna pozornica im je ponudena, a u proracunu su osigurana sredstva za tu manifestaciju.

Opatija