ODRŽAN REDOVNI SASTANAK POVJERENSTVA ZA REVITALIZACIJU OPATIJSKE LUKE

U uredu gradonacelnika Opatije jucer je održan redoviti sastanak clanova Povjerenstva za revitalizaciju opatijske luke, koje predvodi Mladen Crnjar, ravnatelj JU Zavoda za prostorno uredenje PGŽ. Jucerašnjem je sastanku sa gradonacelnikom Ivom Dujmicem nazocio i zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Zdenko Antešic, kako bi se upoznao s tijekom radnji na izradi idejnoga rješenja projekta opatijske luke.   Poznato je kako izradu ovog rješenja sufinanciraju Ministarstvo pomorstva sa 50 posto, te Primorsko-goranska županija i Grad Opatija sa po 25 posto. Zamjenik ministra Antešic takoder je upoznat i sa cinjenicom da je u tijeku izrada Studije utjecaja na okoliš. Na jucerašnjem su sastanku tijekom rasprave takoder date i smjernice, o kojima u daljnjoj izradi idejnog projekta takoder treba voditi racuna. Kako je upravo u tijeku izrada Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama,  zamjeniku ministra jucer su nazocni sugerirali odredene detalje o kojima bi u izradi novoga zakona trebalo voditi racuna, a koje bi primjerice vodile ka riješavanju potreba jedrilicarskih klubova, koji se nalaze na pomorskome dobru. Ocekuje se da bi idejno rješenje trebalo biti okoncano do konca 2014. kada ce i biti prezentirano javnosti. Sastanku su još nazocili i predstavnici ŽLU Opatija-Lovran-Mošcenicka Draga, izradivaci projekta iz tvrtke Rijeka projekt, predstavnici resornih upravnih odjela PGŽ i strucnih službi Grada Opatija.  

Opatija