ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

Konstituirajuca sjednica XI. saziva  Djecjeg gradskog vijeca Grada Opatije održana je 10. travnja 2017. godine u vijecnici Grada Opatije. Na pocetku sjednice vijecnicima se obratila zamjenica gradonacelnika Marina Gašparic, koja je vijecnicima cestitala na izabranoj funkciji vijecnika XI. saziva Djecjeg gradskog vijeca Grada Opatije te im zaželjela dobrodošlicu i uspješan rad u mandatu. Nakon predstavljanja kandidata za Djecjeg gradonacelnika, vijecnici su vecinom glasova izabrali novu Djecju gradonacelnicu, Petru Deranja, ucenicu 7. razreda Osnovne škole Rikard Katalinic Jeretov Opatija. Na izboru su joj cestitali zamjenica gradonacelnika Marina Gašparic te zamjenik gradonacelnika Fernando Kirigin. Uz Petru Deranja, kandidatkinja za funkciju Djecje gradonacelnice bila je i Sofya Kotava, ucenica 5. razreda. Za vijecnike ovog saziva izabrano je ukupno 14 vijecnika; Ida Juras, Matea Buckovic, Lucija Brajkovic, Jordan Sergo, Filip Lozic, Sofya Kotava, Romina Brnecic, Luka Brumnjak, Rafael Matacin, Vedrana Mihaljevic, Valentina Karlovic Terceira, Petra Deranja, Ivana Vignjevic i Mateo Zausnig. Vijecnici ce u svom dvogodišnjem mandatu  raspravljati o temama vezanim uz život Opatije, njenih gradana i djece, a koje bi trebalo ostvariti kako bi se unaprijedio i poboljšao život djece u Opatiji. Takoder, vijecnici su odabrali projekt kojim ce se Djecje gradsko vijece baviti u svom mandatu, a to je projekt „Djecje organizacije i njihova misija kod nas i u svijetu“.

Opatija