Opatija – apsolutni rekorder Primorsko-goranske županije u predsezoni

Destinacija broj kreveta sijecanj – svibanj sijecanj-lipanj sijecanj-kolovoz sijecanj-kolovoz Broj ostvarenih nocenja udio u ostvarenim nocenjima na Kvarneru broj nocenja po krevetu Broj ostvarenih nocenja udio u ostvarenim nocenjima na Kvarneru broj nocenja po krevetu Broj ostvarenih nocenja udio u ostvarenim nocenjima na Kvarneru broj nocenja po krevetu Indeks    2015/2014                     Opatija 7.881 310.906 25.49 39,45 437.309 15,33 55,49 844.171 7,55 107,11 111 Lošinj 28.000 166.918 13,68 5,96 409.521 14,35 14,63 1.583.637 32,2 56,56 102 Grad Krk  12.276 94.243 7,73 7,68 237.549 8,33 19,35 910.272 8,14 74,15 110 Otok Krk (7 turist.opcina) 52.074 311.279 25,52 5,98 860.865 30,17 16,53 3.601.000 14,16 69,15 108 Crikvenicka rivijera  21.737 96.881 7,94 4,46 276.291 9,68 12,71 1.366.529 7,94 62,87 111 KVARNER   1.219.777     2.853.164     11.181.965     107 Kako bi se dobila stvarna slika ostvarenih turistickih rezultata, objavljujemo tablicni prikaz ostvarenih rezultata u predsezoni više turistickih destinacija na podrucju naše županije, iz kojih je vidljivo da je Opatija apsolutni rekorder ovogodišnje predsezone u Županiji. Naime, nije realno usporedivati Opatiju s nekim drugim destinacijama prema paušalnom tumacenju razlicitih statistickih podataka. Turisticki proizvod Opatije oduvijek je usmjeren na kvalitetu, buduci da nismo potencirali masovni turizam, nego smo se izgradili kao elitna destinacija. Takvu sliku Opatije podržava i struktura smještaja gdje se vecina postelja nalazi u hotelskim objektima visoke i najviše kategorije, cemu pridonose i nove investicije u turizmu koje svake godine dodatno podižu kvalitetu ponude Opatije. Unatoc cinjenici da na podrucje TZ grada Opatija otpada svega 4,14% ukupnih kapaciteta Kvarnera, Opatija je s ostvarenih 437.309 nocenja za prvih 6 mjeseci 2015. apsolutni rekorder predsezone, s udjelom od 15,33 % u ukupnom turistickom prometu Kvarnera,  uz povecanje broja nocenja za 11%.

Opatija